• Soğanlı Mah. Kılıçali Sokak No:15 Kat:2 D:4 Bahçelievler / İSTANBUL
  • Bizi Arayın !
    0212 620 15 56

  • Bize Yazın !
    info@maksidanismanlik.com

Kurumsal

Her alanda olduğu gibi Güvenlik konusunda da işe planlama ile başlamak, etkin çözümler üretmenin temel unsurudur. Risklerin en uygun yöntemlerle nasıl karşılanabileceğinin belirlenmesi, gerekli analizlerin yapılması ve en etkin çözümlerin ortaya konması ile mümkündür.

Ayrıca alınan güvenlik tedbirleri yanı sıra şirketlerin gereksinim duyduğu her durumda gerekli araştırmaları yapmak ve bu araştırmalar neticesinde şirketlerin maddi ve manevi kazançlarını göz önünde bulundurmak sureti ile en uygun şekilde raporlamaktır.

Şirketlerin, işletmelerin ve kuruluşların bütçesel dengeleri göz önüne alınarak ve en verimli şekilde kullanılması ön görülen güvenlik danışmanlık hizmetleri huzurlu yaşam alanları için işleyen sistemler oluşturma sürecidir.

Kuruluşların risk analizlerinin yapılması, güvenlik seviyelerinin belirlenmesi ve riskleri karşılayacak etkin çözümlerin ortaya konması konusunda güvenlik uzmanlarımız riskleri inceler, ayrıntılı olarak raporlar, derecelendirir, çözüm önerileri hazırlayarak gizlilik ilkesi içerisinde hayatta geçirirler.

Bu yapılanma süreci tamamen kuruluşlara özel olmalıdır.

Kuruluşlar adına sağladığımız tasarruf; danışmanlık hizmet maliyetinin her zaman üzerindedir.

Temel ilkemiz güvenlik konusunda algı yönetimini tam anlamı ile hayatta geçirerek ön görü planlamasının net bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

Oluşabilecek riskleri önceden sezmek ve gerekli tedbirlerin almak ve maddi ve manevi kayıpları önlemek, gönül huzuru sağlayarak iş verimliğini arttırmaktır.